TAGDÍJAK
Tagdíj összege:
10.000,-Ft/fő/hónap
testvérek esetén
6.500,-Ft/fő/hónap
Tagdíjat az alábbi bankszámlaszámra lehet utalással rendezni:
11735067-20006912
Kérem, a megjegyzésben tüntessék fel a sportoló nevét és a rendezni kívánt hónapot.